NKPI

İsmayil Teyyub oğlu İsmayılov

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 06.08.1984
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: kimya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01 - Neft kimyası

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 75
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 48
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: -
Əsas elmi nailiyyətləri: Azərbaycan neftlərinin tədqiqi, onların yeni yanacaqlar və yağların alınması məqsədilə səmərəli emalının əsaslarının işlənib hazırlanması, neft emalı və neft kimyası üçün yeni texnologiyalar və kataliza-torların yaradılması, kataliz, üzvi və neft-kimyəvi sintez sahəsində fundamental tədqi-qatların aparılması, Azərbaycan neft emalı və neft kimya komplekslərinin inkişafı üzrə perspektiv kompleks sxemlərinin işlənib hazırlanması.Kənd təsərrüfatı üçün yeni səmərəli gübrə və boy maddələrinin alınması texnologiyasının işlənməsi.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:  
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Baş texnoloq
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: -
Mobil tel.: +994 (50) -
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
nkpi@nkpi.az