NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Tapmacalar – 178


*** Sir-sifəti qap-qara, İşdə ağ, ala-tala... Yenə sakit durursa, Gələr əvvəlki hala. ...

 199  | 2021-03-05

Kimyadan testlər - 279


Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası 1) Aşağıdakı birləşmələrin hansılarında xrom yalnız oksidləşdirici xassə göstərir. 1. Cr2(SO4)3,  II. Cr,  III....

 181  | 2021-03-05

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 92


Müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilən bitkilər – VI - Mədə və bağırsaqda köp olarsa, nanəni isladıb, gündə ac qarına 1-2 dəfə içmək xeyirlidir. - Öd kisəsinin müalicəsi...

 191  | 2021-03-05

Tapmacalar – 177


*** Küləkdə o yeyilməz. Yeyilsə də, heç zaman, Bir şey yedim deyilməz Bunu...

 200  | 2021-03-04

Kimyadan testlər - 278


Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Reaksiya məhsulunun çıxımı. 1) 1,22 kq qumu artıq miqdarda götürülmüş kalium-hidroksidlə əritdikdə 2,4 kq kalium-silikat əmələ gəlir. Qumun tərkibində...

 201  | 2021-03-04

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 91


Müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilən bitkilər – V - Bağırsaqda uzun qurd olarsa, ağ boranı tumunu əzib, xalis bala qatdıqdan sonra bir neçə gün acqarına 3-4 qaşıq yemək xeyirlidir. -...

 217  | 2021-03-04

Acı bibər yemək ölüm riskini azaldır


Amerika Kardiologiya Assosiasiyası tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, acı bibərdən (çili) müntəzəm istifadə etmək ölüm riskini dörddə birə qədər azalda bilir. NKPI.AZ ...

 213  | 2021-03-04

Tapmacalar – 176


*** Bir xeyli vaxt durmadılar üz-üzə. Yan keçdilər, baxmadılar göz-gözə. Vaxt yetişdi möhkəmcə görüşdülər. ...

 207  | 2021-03-03

Kimyadan testlər - 277


Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Reaksiya məhsulunun çıxımı. 1) 200q kalsium-karbonat almaq üçün nə qədər natrium-karbonat və nə qədər kalsium-xlorid götürmək lazımdır?  a)...

 198  | 2021-03-03

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 90


Müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilən bitkilər – IV - İflic olan xəstələr üçün üzərlik kütləsindən bir az yandırıb, tüstüsünü vaxtaşırı buruna vermək...

 223  | 2021-03-03