NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Üzvi kimyadan məsələ. (Özünüz həll edin) -27

İki reaksiya nəticəsində etanoldan alınan maddə mis(II)hidroksid çöküntüsünü həll edir, natrium ilə reaksiyaya girdikdə isə 35,84 litr hidrogen ayrılır.

Əgər hər mərhələdə çıxım 80% olarsa etanolun və alınan maddələrin kütlələrini hesablayın.

 

2019-12-03   158