NKPI

Interesting Informations

Xərçəngə qalib gəlmiş həkim Odile Fernandesin açıqlaması: 138

Paxlalılar şişlərin böyüməsini ləngidir

Paxlalılar yaxşı mənimsənilirmi?

Bağırsaqda parçalanmayan oliqosaxaridlər qıcqırma və qaz yaradır. Bu səbəbdən də paxlalılar mədə-bağırsaq traktında diskamfort yaradır. Əgər paxlalılar ənənəvi üsul ilə hazırlansa meteorizmi aradan qaldırmaq olar: isladıb zəif odda bir neçə saat bişirmək lazımdır. Bu halda mürəkkəb karbohidratların uzun zənciri “qırılır” və onların mənimsənilməsi yaxşılaşır.

Paxlalıları yumşaltmaq üçün və onların mənimsənilməsi üçün çay sodası əlavə etmək təklif olunmur. Səbəbi, soda əhvali-ruhiyəni nəzarətdə saxlayan B1 vitaminini-tiamini parçalayır.

İslatdıqdan sonra suyu atmaq lazımdır. Paxlalılardan ən mənimsəniləni mərciməkdir. Mərcimək paxlalıların xərçəng ilə mübarizədə ən səmərəlisidir.

Əhəmiyyətlidir! Orqanizmi sağlam saxlamaq üçün paxlalı yeməkləri həftədə 2-3 dəfə istifadə etmək lazımdır.

 

Mənbə: Фернандес Одиле. Мои рецепты от рака. Откровения врача, победившего болезнь / Одиле Фернандес, – Москва, Эксмо, 2019, 512с. – Рак победим.

2019-11-08   111